Fordon och trailerrapport

Slut med långdraget administrativt arbete. Enkel identifiering av ansvar vid uppkomna skador.

Digital Fordon coh trailerrapport ger ditt företag

  • Digital lösning att rapportera uppkomna skador på Fordon eller trailer(container)
  • Fokusera uteslutande på nya skador och avvikelser i app och webbportal. Ingen dubbelrapportering av gamla skador.
  • Automatisk email-notering vid ny skada på din utrustning.
  • Ett system som ersätter allt pappersarbete
  • En lösning som säkerställer att din utrustning är bästa möjliga skick på vägen

Med myPallets fordonsrapport kan du göra en Fordons och trailerrapport på några sekunder och slipper papperstung administration. Vid användning av appen läggs skadan alltid på rätt part.

Rapporten utförs när chauffören startar och avslutar sin tur. Alla förregistrerade skador visas när chauffören öppnar appen och chauffören behöver därför bara fokusera på att registrera nya skador. Ansvaret för eventuell skada kommer därför automatiskt att läggas på rätt part.

Då vår lösning säkerställer att du får besked omedelbart så fort en skada har inträffat, så kan verkstadsbesök bokas proaktivt så att skadan kan begränsas. Detta säkerställer samtidigt att dina fordon är i rätt skick ute på vägarna.

I webbportalen får du automatiskt ett meddelande när ditt fordon är skadad eller om det finns ett fel eller defekt på ditt fordon eller trailer.

Digital Fordon coh trailerrapport ger ditt företag

  • Digital lösning att rapportera uppkomna skador på Fordon eller trailer(container)
  • Fokusera uteslutande på nya skador och avvikelser i app och webbportal. Ingen dubbelrapportering av gamla skador.
  • Automatisk email-notering vid ny skada på din utrustning.
  • Ett system som ersätter allt pappersarbete
  • En lösning som säkerställer att din utrustning är bästa möjliga skick på vägen

Get started on digital optimization