Kørselsrapport

Dit digitale værktøj til overblik over chaufførens kørselsaktivitet

Dine fordele

 • Automatisk kørselsregnskab
 • Overskuelige dagsrapporter
 • Online arkiv
 • Udtræk til lønafregning
 • Udtræk til kørselsafregning
 • Geo-position på alle stop
 • Administrative besparelser

Udfylder din chauffør stadigvæk den daglige kørselsrapport manuelt og bruger du eller din administration tid på at taste samme data i et aflønningsmodul? Så bliver du overrasket over hvor enkelt og effektivt vi digitaliserer den proces.

Med den digitale kørselsrapport i myPallets app, taster chaufføren de basale data som trailernummer, start- og sluttidspunkt, kilometerstand ved ankomst og afgang og eventuelle ventetidsstop, præcis som chaufføren noterer i dag, nu blot ved brug af vores app til forskel.

Alle data overføres automatisk til myPallets webportal hvorfra udtræk til lønningsmodulet foretages med et klik eller to. Det gælder naturligvis for samtlige chauffører hver dag og alle ugens dage. I webportalen har du en komplet oversigt over antal timer, antal kilometer og antal stop.

Du får samtidigt et historisk overblik over f.eks. hvilke kunder der gang efter gang påløber ventetid hos, og brug denne viden til at varsle den/de omhandlende kunder fremadrettet.

Dine fordele

 • Automatisk kørselsregnskab
 • Overskuelige dagsrapporter
 • Online arkiv
 • Udtræk til lønafregning
 • Udtræk til kørselsafregning
 • Geo-position på alle stop
 • Administrative besparelser

Få hjælp til din digitale optimering